‌‌مهــرجــــان

اللهـم صل علی محمـدوآل محمـد وعجل فـرجـهــم . .
‌‌مهــرجــــان

عـلم و عمـل، دو گوهـرند و انسـان‌ساز..
ما کاری مهم‌تر از «خودسـازی» نَداریم؛
ما «اَبـد» در پیش داریم،
وَ هستیم که هستیم که هستیم...
-------------------------------------------------
ما از چهار هوّیـت وجودی‌ِ‌ خود دفاع می‌کنیم:
1- هویّـت انسـانی
2- هویّـت مـلّــی(ایرانی بودن)
3- هویّـت دیـنــی(اسلامی بودن)
4- هویّـت انقـلابی

گلچینی از رسانـه های دیگـر

جنـگ روانـی ../شماره یکم

دوشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۴۱ ب.ظ


همان طورکه می دانیم،کشورهای استعمارگر،درگذشته،برای رسیدن به اهداف خود ازتهاجم نظامی استفاده می کردند.
جنگ های نظامی که امروزه به آن" جنگ سخت/hard war "هم گفته می شود،هزینه های زیادی برای آنان به همراه داشت وتلفات انسانی آن علاوه برسربازان ومردم کشورمقابل ومدافع ،شامل سربازان ونیروهای نظامی خودشان هم می شد.
#"هزینه های بالای جنگ سخت" ،
#"پیشرفت های صنعتی وفناورانه
#"مخالفت افکارعمومی مردم جهان باکشته شدن انسان ها درجنگ
و. . .
قدرت های نظامی دنیای امروز را برآن داشت تا از راه های دیگری به دنبال "تأمین منافع" خودباشند.
درنتیجه ..
اگرکشورهای استعمارگردرگذشته،با"تهاجم نظامی"(جنگ سخت)به اهداف خودمی رسیدند،
امروزه سعی می کنند با"روش های جدید" و"کم هزینه" به دنبال منافع خود باشند.
براین اساس تهاجم،شکل ومحتوای دیگری پیدا کردکه درعصر حاضر به آن «جنـگ نـرم»گفته می شود.
درجنگ نرم کشوریاکشورهای مهاجم از راه های مختلف سعی می کنندبه گونه ای "برنامه ریزی" کنند که "طرف مقابل" آن هابا"اختیارخود" ،"کاری" را انجام دهد که مهاجمین در"انتظار"آن هستند.
به عبارت دقیق تر،
«جنگ نرم»؛ جنگی "درازمدت" است وبه گونه ای طراحی می شود که "به تدریج" وقدم به قدم، "فرهنگ"،"اعتقادات" ،" افکار "وحتی "نوع پوشش افراد جامعه ای که مورد تهاجم قرار می گیرد،
به "سمتی" - تمایـل - پیدا کند که "خواست" برنامه ریزان "تأمین" گردد.
«جنگ نرم»،شکل های مختلفی دارد.مانند:
1- "جنگ روانی" ،
2-"جنگ اینترنتی" ،
3-"جنگ رایانه ای"،
4-"جنگ  ماهواره ای"
و . . .

ومـهـم تـریـن ابـزار تـأثـیـرگـذاری در"جـنـگ نـرم"،«رسـانـه های گـروهـی وجـمـعی»هسـتـنـد . . !

ادامـه دارد ..

نظرات (۱)

۱۳ دی ۹۵ ، ۱۵:۱۶ بالای آسمان
واقعا این جنگ نیاز به بصیرت را افزایش میده
پاسخ:
بله،بصیرت،از واجبات ِحضور،دراین رویاروییه ..